Constituencies

Jaipur Lok Sabha constituency comprises eight vidhan sabha (legislative assembly) segments. These are

1. Hawa Mahal

2. Vidhyadhar Nagar

3. Civil Lines

4. Kishan Pole

5. Adarsh Nagar

6. Malviya Nagar

7. Sanganer

8. Bagru